بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ، سهم مالیات مستقیم از کل درآمد های مالیاتی کشور در سال ۹۰ از ۷۹ درصد به ۵۸ درصد در سال ۹۸ رسیده است. همچنین سهم مالیات بر کالا و خدمات که از آن تحت عنوان مالیات غیر مستقیم یاد می شود از کل درآمد مالیاتی از ۲۱ درصد در سال ۹۰ به ۴۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این موضع بیانگر تمرکز دولت بر گرفتن  مالیات پنهان از مردم است.

طی گزارشی که مرکز آمار تحت عنوان عدالت اجتماعی منتشر کرده است مالیات مسقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت بوده و مالیات غیر مستقیم نیز مالیات بر کالا و خدمات در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بانک مرکزی طی گزارش های قبلی خود مالیات بر واردات را نیز جزئی از مالیات غیر مستقیم در نظر می گرفت.

به نظر می رسد مرکز آمار مالیات بر واردات را در یکی از اجزای دیگر مالیاتی در نظر گرفته است .

با توجه به اینکه سال ۹۹ تازه به پایان رسیده است آماری از مالیات ستانده شده در این سال هنوز منتشر نشده است .پیش بینی می شود از آنجا که در سال گذشته به علت شیوع ویروس کرونا  دولت نتوانست مالیات مورد نظر خود را وصول کند، درآمد مالیاتی کشور در سال ۹۹ نسبت به سال های قبلی پایین تر باشد.

البته آمار دقیقی از درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ منتشر نشده است اما به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در سال ۹۸ ماهیانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور است. بر این اساس می توان گفت کل درآمد وصول شده در سال ۹۸ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «صورت حساب مالیات‌های پنهان برای مردم» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند