به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها در ادامه معاملات امروز بازار روند کاهشی را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 11 فروردین 99

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۶۸۷ (یک هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۶۸۷ ۱ ۰.۰۸ 15:00
۱,۶۸۵ -۲۸ -۱.۶۵ روز قبل
۱,۷۱۳ -۲۰ -۱.۱۸ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۴ درصدی، از ۱,۰۸۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتاد هزار) تومان به ۱,۰۷۷,۵۰۰ (یک میلیون و هفتاد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۷۷,۵۰۰ -۲,۵۰۰ -۰.۲۴ 17:40
۱,۰۸۰,۰۰۰ -۱۵,۷۰۰ -۱.۴۶ روز قبل
۱,۰۹۵,۷۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱.۳۶ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۶۹,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و شصت و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۶۵۰ (بیست و پنج هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۶۵۰ -۱۵۰ -۰.۵۹ 14:26
۲۵,۸۰۰ ۲۳۰ ۰.۸۹ روز قبل
۲۵,۵۷۰ ۴۰۰ ۱.۵۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۲۵,۰۵۰ (بیست و پنج هزار و پنجاه ) تومان به ۲۵,۰۱۰ (بیست و پنج هزار و ده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۰۱۰ -۴۰ -۰.۱۶ 15:10
۲۵,۰۵۰ ۷۰ ۰.۲۷ روز قبل
۲۴,۹۸۰ ۴۵۱ ۱.۸ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۵۹ درصدی، از ۳۰,۸۲۵ (سی هزار و هشتصد و بیست و پنج ) تومان به ۳۰,۶۴۶ (سی هزار و ششصد و چهل و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۶۴۶ -۱۷۹ -۰.۵۹ 17:20
۳۰,۸۲۵ ۴۱۸ ۱.۳۵ روز قبل
۳۰,۴۰۷ ۳۳۴ ۱.۰۹ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۰۹ تومان کاهش، ۳۵,۸۱۵ (سی و پنج هزار و هشتصد و پانزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۸۱۵ -۲۰۹ -۰.۵۹ 17:20
۳۶,۰۲۴ ۴۸۹ ۱.۳۵ روز قبل
۳۵,۵۳۵ ۳۹۱ ۱.۱ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۳۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۰۹۲ (هفت هزار و نود و دو ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۱۰۰ (سه هزار و یکصد ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۶۵۸ (بیست هزار و ششصد و پنجاه و هشت ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,130,000 (یازده میلیون و یکصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۱۳۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۶۳ 17:39
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۳۴ روز قبل
۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱۷ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۷۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷۵ 15:10
۶,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷۴ روز قبل
۶,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
94 نفر این پست را پسندیده اند