به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در نخستین روز کاری پس از تعطیلات نوروزی شاهد کاهش قیمت طلا و دلار و ثبات قیمت سکه است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۳ (یک هزار و هفتصد و سی و سه) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۳۳ -۰.۲۱ 12:00
۱,۷۳۷ ۹ ۰.۵۳ روز قبل
۱,۷۲۷ -۱۲ -۰.۷۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۸۹ درصدی، از ۱,۰۸۷,۱۰۰ (یک میلیون و هشتاد و هفت هزار و یکصد ) تومان به ۱,۰۷۷,۶۰۷ (یک میلیون و هفتاد و هفت هزار و ششصد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۷۷,۶۰۷ -۹,۴۹۳ -۰.۸۹ 12:30
۱,۰۸۷,۱۰۰ ۱۳,۸۰۰ ۱.۲۶ ۷ روز پیش
۱,۰۷۳,۳۰۰ ۷,۲۰۰ ۰.۶۷ ۸ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۵۵ درصدی نسبت به ۷ روز پیش، ۴,۶۸۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۵۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۷ روز پیش، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۵۰ -۲۰۰ -۰.۸۱ 11:20
۲۵,۱۵۰ ۳۰۰ ۱.۱۹ ۷ روز پیش
۲۴,۸۵۰ -۵۰ -۰.۲۱ ۸ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۱.۰۷ درصدی، از ۲۳,۶۹۹ (بیست و سه هزار و ششصد و نود و نه ) تومان به ۲۳,۹۵۶ (بیست و سه هزار و نهصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۹۵۶ ۲۵۷ ۱.۰۷ 12:10
۲۳,۶۹۹ -۱۰۱ -۰.۴۳ ۷ روز پیش
۲۳,۸۰۰ -۳۳ -۰.۱۴ ۸ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳,۴۱۰ (سه هزار و چهارصد و ده ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,200,000 (یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به 7 روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 12:33
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۸۹ ۷ روز پیش
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۵ ۸ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۷۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۷ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 12:33
۶,۷۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۴ ۷ روز پیش
۶,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۸ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۷ روز پیش بدون تغییر است و ۴,۲۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند