ظریف در بخشی دیگر از سخنانش گفت: ایران آماده گفت و گو با تمامی همسایگانش است و نیازی به بیگانگان برای ترسیم آینده منطقه نیست.

وزیر امو خارجه گفت : از طریق گفت و گو و دیپلماسی می توان منطقه ای جدید ساخت و توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی را در پیش گرفت.

وی تاکید کرد: ملت های منطقه برای حل و فصل اختلافات و زندگی در یک فضای صلح آمیز، نیازمند گفت و گو هستند.

ظریف در سخنانش بار دیگر، بر اهمیت ابتکار ایران برای گفت و گوهای منطقه ای با عنوان "ابتکار صلح هرمز" تاکید کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: اوضاع منطقه ما خوب نیست. خونریزی، جنگ داخلی، بی ثباتی و جنایت از یک سو و عقب ماندگی در توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر شرایط قابل رشک برانگیزی نیستند.
مشکلات منطقه ۳ ریشه اصلی دارد: مداخلات بین المللی، امنیتی کردن و اولویت بندی.

وزیر امور خارجه گفت: بحثی در این نیست که مداخلات بین المللی طولانی و خطرناک در منطقه ما یکی از دلایل اصلی مشکلات موجود است. منطقه ما موضوع طراحی های ژئوپولتیک به وسیله نقش آفرینان فرامنطقه ای در پنج قرن گذشته بوده است.

ظریف افزود: در دوران اخیر آمریکا ناامنی و بی ثباتی این منطقه را بیش از هر منطقه دیگری تشدید کرده است. طبق آمار خود آمریکا، در کمتر از دو دهه، ۷ تریلیون دلار صرف جنگ های بی پایان و مداخلات نظامی در این منطقه شده است.
 

تفاوتی میان روسای جمهوری سابق و فعلی آمریکا در پیگیری رویکرد شکست خورده فشار حداکثری وجود ندارد

وی گفت: مداخلات آمریکا تنها محدود به حوزه نظامی نیست. تدابیر زورگویانه اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران به خصوص در زمان همه گیری کرونا کم از جنگ اقتصادی نداشته و هیچ تفاوتی میان روسای جمهوری پیشین و فعلی آمریکا در پیگیری سیاست شکست خورده فشار حداکثری وجود ندارد.

ظریف اظهار داشت: آمریکا به دلیل برتری نسبی نظامی خود قصد دارد تا همه چیز را امنیتی کند تا بر آن چیره شود. منطقه ما بهترین مثال بوده است. دخالت و مداخله آمریکا طراحی شده تا منطقه ما و به خصوص ایران را امنیتی کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: آمریکا همه چیز را با فیلتر امنیتی و نظامی دیده و منطقه را به چشم منطقه نظامی می بیند. آمریکا و متحدان غربی او تمام سخت افزارهای نظامی خود را در منطقه خالی می کنند. شش کشور همسایه ما در جنوب خلیج فارس با جمعیتی کمتر از 40 میلیون نفر یک چهارم تمام تسلیحات معامله شده در جهان را خریداری می کنند. یکی از آنها بیش از 60 میلیارد دلار در سال گذشته صرف خرید سلاح کرد و دیگری با تنها 1.5 میلیون نفر جمعیت 22 میلیارد دلار تسلیحات نظامی خریداری کرد.

وی گفت: امنیتی کردن ، مستلزم تهدیدها و دشمنان ساختگی و همچنین دوستان مصنوعی و اتحادهای سطحی است. امنیتی کردن، اولویت بندی منطقه ای را از پرداختن به چالش های بنیادین و تهدیدهای واقعی به پرداختن به تهدیدهای ساختگی تغییر می دهد. انگیزه اصلی این سیاست به حاشیه راندن و در صورت امکان نادیده گرفتن مسئله فلسطین است.

ظریف در ادامه افزود:برای بهبود زندگی مردم باید همکاری را جایگزین رویارویی کنیم که لازمه آن گفت و گو و دیپلماسی است. متاسفانه برخی از نقش آفرینان جهانی و منطقه ای نمی توانند از ذهنیت حاصل جمع صفر خلاصی یابند. شاید برخی دیدگاه های خود را از بازیگران فرامنطقه ای وام می گیرند که منجر به اختلافات و تعمیق تقسیم بندی ها در منطقه ما می شود.

وزیر امور خارجه تاکید کرد:ایران دشمن مردم منطقه نیست و این باور غلط را ابتدا صدام و پس از وی نتانیاهو مانند یک چوپان دروغگو تکرار می کند. صدام و نتانیاهو بیش از هر کس دیگری اعراب را کشته اند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند