کاهش قیمت مسکن در بهمن  ماه نسبت به ماه گذشته در ۸ منطقه اتفاق افتاده است . بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۲ تهران است که ۷.۳۷درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است .

مناطق ۱۰ با رشد منفی ۲.۳۶درصد ،منطقه ۱۸ با رشد منفی ،  ۱.۳۴ درصد ، منطقه ۱۳ با ۱.۲۹ درصد ، منطقه ۶ با ۰.۰۳ درصد ،منطقه ۱۵ با ۰.۲۶ درصد ،منطقه یک با ۰.۲۴ درصد  و منطقه ۳ با ۰.۰۳ درصد ۸ منطقه بودند که در دومین ماه زمستان کاهش قیمت را تجربه کردند .

همچنین منطقه ۱۱ با ۱۶.۱۲ درصد ،منطقه ۴ با ۱۴.۴درصد ،منطقه ۲۲ با ۸.۷۸ درصد ،منطقه ۱۴ با ۶.۴۳درصد ،منطقه ۸ با۵.۷۱ درصد و منطقه ۵ با ۵.۲۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را در بهمن ماه داشتند .

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر مناطق پیشتاز در ارزانی و گرانی قیمت مسکن در پایان سال بخوانید.

 

این مطلب برایم مفید است
27 نفر این پست را پسندیده اند