پیشتر شبکه الجزیره در خبری از دستیابی به پیش نویس قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده و اعلام کرده بود در این پیش نویس بر نقش آژانس در تحقق پایبندی‌های ایران تأکید شده است.

بر اساس این گزارش، در پیش نویس قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی از تصمیم ایران برای توقف پروتکل الحاقی ابراز نگرانی شده بود.
پیش نویس قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین از ایران می‌خواهد تا به درخواست آژانس برای توافق پادمان بدون هیچ تأخیری پاسخ گوید. این پیش نویس همچنین بیان می‌دارد: بدون اجرای پروتکل الحاقی، ما نمی‌توانیم از مسالمت آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان یابیم.

پیش نویس قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین ابراز می‌دارد: بدون پروتکل الحاقی، نمی‌توان به مسالمت آمیز بودن مواد هسته‌ای ایران اطمینان یافت. ما از تصمیم ایران برای جلوگیری از بازراسان آژانس از اطمینان از اجرای بند‌های توافق هسته‌ای نگرتان هستیم.
در پیش نویس فطعنامه آژانس بسن المللی انرژی اتمی همچنین آمده است: از ایران می‌خواهیم تا بند‌های پروتکل الحاقی را فورا اجرا کند.

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند