بر اساس نرخنامه جدید قیمت ۴ میوه پر مصرف افزایشی، قیمت ۱۲ میوه بدون تغییر و یک میوه کاهشی بوده است.

امروز اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار تهران نرخ جدید انواع میوه پر مصرف پس از یک هفته تاخیر منتشرکرد ؛ بر اساس نرخنامه جدید اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار تهران، در بین میوه‌های پر مصرف، هر کیلوگرم موز با افزایش ۲ هزار تومانی در کف به قیمت ۳۴ هزار تومان و افزایش ۲ هزار تومان در سقف به قیمت ۴۷ هزار تومان، هر کیلوگرم نارنگی بندری با افزایش ۲ هزارتومان در کف به قیمت ۲۲ هزار تومان و افزایش یک هزار تومان در سقف به قیمت ۲۸ هزار تومان، هر کیلوگرم نارنگی پیچ با افزایش ۲ هزار تومان در کف به قیمت ۱۳ هزار تومان و افزایش یک هزار تومان در سقف به قیمت ۱۸ هزار تومان و هر کیلوگرم کیوی با افزایش یک هزار تومان در کف به قیمت ۱۱ هزار تومان و افزایش یک هزار تومان در سقف به قیمت ۱۸ هزار تومان رسیده است.

همچنین بر اساس این نرخنامه، هر کیلوگرم انار شیراز بدون تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته از ۱۲ تا ۱۹ هزار تومان، هر کیلوگرم انار دماوند  بدون تغییر قیمت ۱۲ تا ۱۹ هزار تومان، هر کیلوگرم انگور شاهرودی بدون تغییر قیمت ۱۱ تا ۱۶ هزار تومان، هر کیلوگرم تامسون شما بدون تغییر قیمت ۹ تا ۱۳ هزار تومان، هر کیلوگرم پرتقال جنوب بدون تغییر قیمت ۱۰ تا ۱۳ هزا رتومان، هر کیلوگرم خرمالو کن بدون تغییر قیمت ۱۴ تا ۲۲ هزار تومان، هر کیلوگرم سیب زرد دماوند بدون تغییر قیمت ۸ تا ۱۶ هزار تومان، هر کیلوگرم سیب قرمز دماوند ۵ تا ۹ هزار تومان، هر کیلوگرم سیب زرد لبنانی بدون تغییر قیمت ۷ تا ۱۶ هزار تومان، هر کیلوگرم نارنگی تانجو جنوب بدون تغییر قیمت از ۷ تا ۱۱ هزار تومان، هر کیلوگرم نارنگی تخم پاکستانی جنوب بدون تغییر قیمت از ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان و هر کیلوگرم هندوانه میناب بدون تغییر قیمت از ۲ هزا رو ۵۰۰ تا ۳ هزا رو ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

در میان میوه ها ، فقط قیمت لیمو شیرین کاهش یافت به طوری که اکنون هر کیلوگرم لیمو شیرین با کاهش ۲ هزار تومان در کف با قیمت ۹ هزار تومان و کاهش یک هزار و ۵۰۰ تومانی در سقف با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند