از اواخر خرداد امسال بانک مرکزی بازاری را راه انداخت که در آن دولت و بانکها و نهادهای سرمایه بازیگران آن بودند. دراین بازار که به بازار اولیه حراح اوراق بدهی معروف است به صورت هفتگی اوراق بدهی دولتی توسط بانکها یا نهادهای سرمایه ای از دولت خریداری می شود. هر کدام از این اوراق در سر رسیدی معلوم و با نرخ سودی مشخص توسط دولت دوباره از بانکها خریداری شده و هزینه آن به بانکها یا نهادهای سرمایه ای بازگشت داده می شود.

دلیل صفر بودن پیشنهاد بانک ها به عدم مطلوبیت نرخ سود در بازار اولیه بدهی باز می گردد اما ریشه این عدم مطلوبیت از کجا ناشی می شود؟ در بازار ثانویه بدهی نرخ سود به بالای ۲۱ درصد رسیده است. در واقع اسناد خزانه در این بازار با نرخ ۲۱ درصد تنزیل می شود. این در حالی است که در هفته گذشته نرخ سود با سررسید یک سال در کانال ۱۹ درصد بود. دلیل افزایش دو واحد درصدی نرخ سود در بازار ثانویه به عرضه زیاد اوراق بازمی گردد اما چرا عرضه اوراق زیاد شده است چون به نظر می رسد حقوقی ها ناچار به فروش اوراق برای خرید سهام شده اند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر تهدید بورس برای کسری بودجه/رکورد نرخ سود شکست بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند