در اواسط ژانویه ۲۰۲۱ مصادف با آخرین روزهای ریاست رابرت مالی بر گروه بین‌المللی بحران و پیش از انتصاب به عنوان نماینده دولت بایدن در امور ایران، این نهاد ضد جنگ، در گزارشی مبسوط درباره امکان احیای برجام نوشت: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺸﺘﺮک ﺩﺭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ، ﺩﺭ ﺗﻘﺎﻁﻌﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۸، ﺑﺎ ﺯﻳﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺩﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﺟﺎﻡ، ﺣﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮی ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪﺍی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺯﺍی ﻭﻋﺪﻩ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ، ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻣﺠﺪﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺍﺩ.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «راز بقای یک توافق؛ چگونه برجام در اغماء زنده ماند؟» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند