ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد از همین رو مسئله و نحوه توزیع درآمد در آن بسیار حائز اهمیت است.البته به دلیل شعارها و اهداف سیستم حکمرانی  کشور،اهمیت توزیع درآمد دو چندان می شود.اما به توجه به آمار ها و داده ها وضعیت ایران در شاخص نابرابری درآمد مطلوب و رضایت بخش نیست.از همین رو به بررسی آخرین داده ها مربوط نحوه شکاف درآمدی در ایران از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۹۸ از زاویه شاخص ضریب جینی،شاخص دهک ها و سهم دو دهک فقیر جامعه از درآمد کل پرداخته شده است.

ضریب جینی در ۳۵ سال گذشته

ضریب جینی از شاخص های بسیار متداول در اندازه گیری شکاف درآمدی یا نحوه توزیع درآمد است.این ضریب عددی بین صفر یک است که هرچه این عدد به صفر نزدیک تر باشد نابرابری درآمدی کمتر و هرچه به یک نزدیک تر باشد نابرابری درآمدی بیشتر خواهد بود.

متن کامل این گزارش را با تیتر «سه برداشت از نابرابری در ایران+نمودار» در اقتصادنیوز بخوانید. 

 
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند