نرخ بازده اوراق دو سال نیز در سطح ۱۹.۸ درصد باثبات بود. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال نیز با ۲ دهم درصد کاهش به ۲۰.۶۶ درصد رسید.
نرخ بازده آتی اوراق برای سال دوم نیز در سطح 20.28 باثبات بود.

امروز منحنی بازده اوراق آتی نیز نسبت به دیروز  دارای نوسان بود ، نرخ بازدهی در سررسید  ۴۰۰ روز به ۱۹ درصد رسید. در محدوده ۶۰۰ روز  ۲۰.۷ و در محدوده ۸۰۰ روز۲۱.۹ درصد رسید.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر کاهش سود در سررسیدهای یک وسه سال بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند