سایت رهبر انقلاب در توئیتی بخشی از بیانات رهبر انقلاب را منتشر کرد که فرموده اند؛ آن طرفی که حق شرط‌گذاشتن در برجام را دارد ایران است چون به همه تعهدات عمل کرد،نه آمریکا و ۳کشور اروپایی که کل تعهدات را زیرپا گذاشتند. اگر میخواهند ایران به تعهدات برگردد،آمریکا باید همه تحریمها را لغوکند و ما راستی‌آزمایی کنیم و ببینیم درست است آنوقت به تعهدات برگردیم.

این توئیت با هشتگ حرف قطعی منتشر شده است. 

موضع قطعی رهبر انقلاب درباره برجام و تحریم ها

این مطلب برایم مفید است
28 نفر این پست را پسندیده اند