امروز  حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۱۲ درصد افزایش به ۲۰۶ میلیارد تومان رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید یک سال با ۲ دهم افزایش به ۱۹.۱۹ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو و سه سال با ۴ دهم و ۲ دهم درصد کاهش به ترتیب به ۱۹.۵۹ و ۲۰.۴۸ درصد رسید.

نرخ بازده آتی اوراق در سال دوم نیز با کاهش یک درصدی به 20 درصد رسید.

امروز منحنی بازده اوراق آتی دارای نوسان بود ، نرخ بازدهی در سررسید  400 روز با 0.9 درصد کاهش به 19.3 درصد رسید. در محدوده 600 روز هم با 0.8 کاهش به 20.3 و در محدوده 800 روز با0.7 کاهش به 21.3 درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

 
 

N6

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند