عملیات بازار که با هدف مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی انجام می شود. بازار اوراق تسهیلات مسکن و بازار اولیه و ثانویه اوراق مالی.

در بازار باز و بازار اولیه بدهی قیچی نرخ به ترتیب در اختیار بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. بانک مرکزی در بازار باز در قبول یا رد پیشنهاد ها مختار است و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت در بازار اولیه بدهی. در بازار تسه و بازار ثانویه اوراق تقریبا عرضه و تقاضا به کشف نرخ سود کمک می کند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «کف نرخ سود در عملیات بانک مرکزی» بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند