عبدالقدیر سلوی ستون نویس نشریه حریت در یادداشتی با اشاره به نظر سنجی شرکت "اوپتیمار" درباره رقبای انتخاباتی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت: این نظر سنجی در ماه گذشته میلادی انجام گرفته و من بخش مقایسه ای آن را منتشر می کنم.

اردوغان -گل

شرکت کنندگان در پاسخ به این سوال که "اگر در آخرین دور، تنها رجب طیب اردوغان و عبدالله گل باشند رای شما به چه کسی خواهد بود؟" نظرات خود را اعلام کرده اند.

در این نظر سنجی، 43.5 گفته اند که به اردوغان رای می دهند و 20.3 درصد نیز عبدالله گل را انتخاب کرده اند. 36.1 درصد هم بدون تصمیم بوده اند. موضوع جالب اینکه از سبد آک پارتی به عبدالله گل هیچ رایی نمی رود.

اردوغان-باباجان

وضعیت علی بابا جان با عبدالله گل کمی تفاوت دارد اما کسانیکه به اردوغان رای می دهند تعداد بیشتری را شامل می شوند. 45.1 درصد شرکت کنندگان به اردوغان و 20.9 درصد نیز به باباجان رای می دهند. کسانیکه تصمیم نگرفته اند نیز 34.1 درصد هستند.

اردوغان- امام اوغلو

نزدیکترین رقیب اردوغان در دوره کنونی را باید اکرم امام اوغلو دانست. 43.9 درصد شرکت کنندگان به اردوغان رای می دهند در حالیکه 35.2 درصد به امام اوغلو رای می دهند. میزان تصمیم نگرفته ها نیز 20.8 درصد است. همچنین میزان رای شرکت کنندگان از ج ه پ، حزبی که امام اوغلو عضو آن است، بیش از 90 درصد ذکر شده است. علاوه بر این از سبد حزب دموکراتیک خلق ها(ه د پ) و نیز حزب خوب مرال آکشنر نیز به صندوق رای امام اوغلو ریخته می شود.  

اردوغان- کلیچدار اوغلو

45.8 درصد شرکت کنندگان به اردوغان رای می دهند در حالیکه تنها 27.2 درصد، کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق را انتخاب می کنند. میزان کسانیکه تصمیم نگرفته اند نیز 27 درصد است. اردوغان در رقابت با رهبر حزب جمهوری خلق، از آرای حزب حرکت ملی و نیز حزب سعادت نیز بهره مند خواهد شد. از حزب جمهوری خلق نیز 81.9 درصد افراد به کلیچدار اوغلو رای می دهند. 

اردوغان- یاواش

در رقابت احتمالی بین اردوغان و منصور یواش شهردار آنکارا و عضو حزب جمهوری خلق، 43.1 درصد به اردوغان و 31.8 درصد به منصور یاواش رای می دهند که از آرای رهبر حزب بیشتر است. 25 درصد نیز بدون تصمیم هستند.

اردوغان-آکشنر

در این رقابت، 43.8 درصد به اردوغان و 30 درصد به رهبر حزب خوب رای می دهند. 26.2 درصد نیز بدون تصمیم هستند. پس از حزب خوب، بیشترین حمایت از آکشنر از سوی حزب جمهوری خلق صورت می گیرد.

اردوغان-اینجه

اردوغان در این رقابت 45 درصد آرا را از آن خود می کند در حالیکه محرم اینجه 28.6 درصد آرا را به دست خواهد آورد. 26.4 درصد نیز بدون تصمیم هستند. علیرغم همه اتفاقات رخ داده بین محرم اینجه و حزب جمهوری خلق که احتمال جدایی و تاسیس حزب جدید از سوی وی را بسیار بالا برده، 84 درصد اعضای حزب به اینجه رای می دهند.

اردوغان-دمیرتاش

صلاح الدین دمیرتاش رهبر اسبق حزب دموکراتیک خلق ها علیرغم اینکه در بین محبوبترین سیاستمداران ترکیه قرار دارد، اما تنها 17 درصد از آرای شرکت کنندگان را به خود اختصاص می دهد در حالیکه اردوغان 51.8 درصد آرا را کسب خواهد کرد. کسانیکه تصمیم نگرفته اند نیز 31.2 درصد را تشکیل می دهند. در این رقابت از سبد حزب خوب 29.7 درصد به اردوغان، و از سبد حزب جمهوری خلق نیز 28.4 درصد به دمیرتاش رای می دهند.

این مطلب برایم مفید است
48 نفر این پست را پسندیده اند