میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸:۳۰ امروز بر روی شاخص ۱۵۷ در شرایط ناسالم برای همه بود.

در همین مدت، غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون با شاخص ۵۸، ازن با شاخص ۱۰ ، دی اکسید نیتروژن با شاخص ۷۲ و منواکسید کربن با شاخص ۲۷ بوده است.

ایستگاه دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱ صدرنشین هوای سالم  

بر این اساس، ایستگاه‌های شهید بهشتی منطقه ۱با شاخص ۶۵ ، پونک با شاخص ۶۶ و ژئوفیزیک منطقه ۶ با شاخص ۶۸ طی ۲۴ ساعت گذشته از لحاظ آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون کمترین آلایندگی جزو مناطق سالم بودند. 

ایستگاه پیروزی ناسالم برای گروه های حساس 

همچنین ایستگاه‌های پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۳۲، پارک شکوفه منطقه ۱۴ با شاخص ۱۲۸ و شریف  منطقه ۲ با شاخص ۱۲۴ از لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بود. 

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه  یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

۱۵ روز هوای پاک از ابتدای امسال تاکنون

از ابتدای امسال ۱۵ روز هوای پاک، ۱۸۱ روز هوای قابل قبول یا همان سالم و ۸۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و ۸ روز ناسالم برای همه گروه ها در تهران به ثبت رسیده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.