نرخ های بازده اوراق با سررسید یکسال با ۴ دهم درصد افزایش به ۱۸.۹۸ درصد رسید و نرخ اوراق با سررسید دو سال با ۲ دهم درصد کاهش به ۲۰.۱۴ درصد رسید. نرخ اوراق با سررسید سه سال نیز با ۱.۵ درصد کاهش به ۲۰.۵۹ درصد رسید.

امروز منحنی بازده اوراق آتی نسبت به دیروز  روندیمتفاوتی داشت، این منحنی از سررسید 400 روز  به بالا روی یک خط مماس افقی قرار گرفته است. بازدهی اوراق در همه سررسیدها حدود 21.5 درصد است.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

N

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند