محسن هاشمی در پایان دویست و شصتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در تشریح جزییات استعفای حجت نظری از شورای شهر تهران گفت: خبر استعفای اقای اعطا درست نیست و ایشان استعفا نداده اند اما درباره استعفای اقای نظری اتفاق جدیدی نیافتاده؛ ایشان استعفا را دستی به من دادند و شاید بعدا آن را ثبت کرده اند.

وی افزود: هنگامی که استعفا به دست من می رسد من به هیات رییسه می دهم و قرار شد اقای امینی با ایشان مذاکراتی داشته باشند که گزارش آن را آقای امینی ارائه کردند و خواسته شد هیات دیگری به غیر از آقای امینی حدود 3 نفر با ایشان جلسه ای داشته باشند که این جلسه امروز برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: ایشان قهر نکرده اند و استعفا داده اند و دو جلسه است که نیامده اند. این که استعفای رسمی جدید داده اند من هنوز ندیده ام به هرترتیب در این مورد آیین نامه داریم و بر اساس آن عمل خواهیم کرد در مورد جلساتی هم که حضور ندارند می تواند مرخصی بگیرند. در هیات رییسه در جلسه بعدی یعنی روز یکشنبه در مورد این موضوع تصمیم گیری می شود و بر اساس آیین نامه عمل می کنیم.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند