امام خمینی در هشتم دی ماه سال ۵۷ مطابق با بیست و هشتم محرم الحرام ۱۳۹۹ در حکمی خطاب به مهندس مهدی بازرگان، بر تعیین هیات پنج نفره در مناطق نفتی برای سر و سامان دادن به بحرانی که رژیم شاه برای مصرف نفت در میان مردم پدید آورده بود، تاکید کرد. متن حکم امام در ادامه آمده است:

"‌‌بسم الله الرحمن الرحیم‌

‌‌۲۸ محرّم ۹۹‌ (۱)

‌‌جناب آقای مهندس مهدی بازرگان‌

‌‌     پس از اهدای سلام و تحیت، به طوری که مسبوق هستید کارگران و کارمندان محترم‌‎ ‎‌شرکت نفت به منظور همکاری و همگامی با مبارزات ملت مسلمان ایران و به منظور‌‎ ‎‌جلوگیری از صدور نفت به خارج دست به اعتصاب زده اند؛ اما دولت غاصب و‌‎ ‎‌غیر قانونی نظامی، با تهاجمات سبعانۀ خود و اِعمال زور و اِرعاب، می خواهد این‌‎ ‎‌اعتصاب را جهت ادامۀ غارت نفت بشکند. و همچنین در حالی که نفت و فرآورده های‌‎ ‎‌نفتی برای مصارف داخلی تولید می شود یا موجود می باشد، از پخش آن در داخل‌‎ ‎‌جلوگیری نموده و سعی می نماید تا ایجاد فشار و ناراحتی های بیشتری را برای مردم فراهم‌‎ ‎‌آورد. برای مقابله با این برنامه های دولت غاصب و تأمین نیازهای مردم در داخله، تحقق‌‎ ‎‌شرایط زیر لازم است:‌

‌     ۱ـ نظامیان و مأمورین انتظامی از مناطق و مراکز نفتی بیرون بروند و دخالتی در امور‌‎ ‎‌مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب در بین کارکنان خودداری نمایند.‌

  ۲ـ نفت و فرآورده های نفتی فقط به اندازۀ مصرف داخلی تولید شود و از صدور‌‎ ‎‌نفت به خارج، تا سقوط رژیم غیرقانونی، جلوگیری کامل به عمل آید.‌

۳ـ ارتش و نظامیان حق احتکار مواد نفتی را که برای مصرف داخلی تهیه می شود‌‎ ‎‌ندارند و از آن باید جلوگیری شود.‌

با توجه به مراتب بالا مقتضی است جناب عالی، که در ادارۀ صنایع عظیم نفت دارای‌‎ ‎‌سوابق و تجارب فراوان هستید، یک هیأت پنج نفری مرکب از حجت الاسلام جناب‌‎ ‎‌آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی و جناب آقای مهندس مصطفی کتیرایی و دو نفر‌‎ ‎‌دیگر را با نظر خودتان و مشورت آقایان تعیین نمایید. این هیأت، تحت سرپرستی‌‎ ‎‌جناب عالی، مناطق نفتی را بازرسی نموده و در امر تولید نفت با احراز شرایط ذکر شده در‌‎ ‎‌بالا نظارت بنمایید؛ و ضمن ابلاغ مراتب تشکر ملت ایران از کارگران زحمتکش و‌‎ ‎‌کارمندان محترم، عدۀ لازم را به بازگشت به سرِ کار و ادامۀ تولید نفت در حد مصارف‌‎ ‎‌داخلی دعوت فرمایید؛ و شرایط بالا را به کارمندان و کارگران تذکر بدهید که اگر دولت‌‎ ‎‌غاصب هر یک از شرایط بالا را نقض نمود جریان نفت بکلی قطع گردد و به سایر‌‎ ‎‌اعتصاب کنندگان ملحق گردند. و بدین ترتیب مسئولیت عواقب قطع نفت به عهدۀ دولت‌‎ ‎‌غاصب و غیرقانونی خواهد بود. از مدیریت نفت نیز انتظار داریم که در این امر مهم و‌‎ ‎‌حیاتی و در این مرحلۀ حساس کنونی با این هیأت همکاری صادقانه و همه جانبه بنمایند.‌

از خداوند متعال استقلال و عظمت کشور و توفیق ملت را برای به دست آوردن‌‎ ‎‌آزادی و استقلال خواستارم. والسلام علیکم.‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

۱ـ در صحیفۀ نور به صورت مکرر ذیل تاریخ های ۸ / ۹ / ۵۷ و ۸ / ۱۰ / ۵۷ درج شده؛ تاریخ صحیح ۸ / ۱۰ / ۵۷ است.

این مطلب برایم مفید است
30 نفر این پست را پسندیده اند