در آذر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل تورم برای خانوارهای کشور (۱۰۰=١٣٩٥) به ۲۸۰.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان غربی با ٤.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ۱ درصد افزایش است.

نرخ تورم ,

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٤.٨ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٥٤.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (٤١.٢ درصد) است.

در ادامه تورم دوازده ماهه خانوارهای کشور- خانوارهای شهری  به تفکیک استانها قابل مشاهده است.

نرخ تورم ,

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد 30.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٥.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­آذربایجان غربی (٢٧.٢ درصد) است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند