یکی از نکات مهم در وضعیت تولیدات صنعتی به موضوع تحلیل موجودی انبار شرکت باز می گردد، به همین منظور برای اینکه تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید داشته باشیم، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی کند. در این خصوص بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات و یا مواد اولیه، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می دهد چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می کند، می تواند در پیشبینی روند آتی تولید نیز کمک کند.

دراین زمینه روند تغییرات موجودی انبار نشان می دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سالهای اخیر (به جز ماه فروردین و اردیبهشت ۹۹که به خاطر شوک کرونا کاهش شدید عرضه وجود داشت) زیر ۳درصد از تولید بوده است.

نشانه های کاهش تولید خودرو

دوم اینکه با توجه به تحریم های بین المللی و اینکه بسیاری از صنایع زیر ظرفیت اسمی خود تولید می کنند، می توان این فرضیه را مطرح کرد که مهمترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از این رو بهبود در تقاضا می تواند محرک رشد تولید به حساب آید. در برهه های زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود داشته روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت هم خواهد بود. به این معنی که چون تغییرات رشد تولید ریشه در افزایش تقاضا دارد و افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار نیز خود را نشان می دهد. از این رو همانطور که مشخص است کاهش و افزایش نمودار رشد تولید صنعتی و تغییرات موجودی انبار در دورههای اخیر در خلاف جهت همدیگر بوده است.

متن کامل این گزارش را با تیتر «نشانه های کاهش تولید خودرو» در اقتصادنیوز بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند