هزینه مصرف خصوصی به قیمت های جاری در نیم سال ابتدایی سال 99 در آمارهای بانک مرکزی، 760 هزار میلیارد تومان گزارش شد که نسبت به شش ماهه نخست سال قبل 29.1 درصد رشد را ثبت کرده است. این شاخص از تولید ناخالص داخلی در سمت مخارج، به نوعی معرف رفاه افراد در مقاطع زمانی متفاوت است.

چنانچه هزینه‌های جاری این بخش بر مبنای متوسط نرخ دلار در هر نیمسال محاسبه شود، می‌توان وضعیت رفاه در هر بازه را با جدا کردن اثر دلاری بر زندگی افراد جامعه ارزیابی کرد. اکنون سوالی که مطرح است اینکه این مقایسه چه نمایی را از رفاه اشخاص به صورت دلاری به تصویر می کشد؟

محاسبه دلاری رفاه اقتصادی

هزینه مصرف خصوصی در سمت مخارج به صورت سرانه برای هر نفر در نیمه نخست سال جاری 9 میلیون و 33 هزار تومان برآورد شد. این رقم طبق گزارش بانک مرکزی به قیمت های جاری محاسبه شده است.

از سوی دیگر متوسط نرخ دلار در بازار آزاد طبق محاسبات این بانک در همین مقطع، 19 هزار و 824 تومان بوده است. حاصل تقسیم این دو متغیر بر یکدیگر رفاه اشخاص را در شش ماه نخست سال 99 به صورت دلاری بیان می کند. طبق این معادلات، رقم به دست آمده برای هر نفر در حدود 455 دلار به دست می آید.

رکورد کمترین رفاه در 16 سال گذشته

در صورتی که این محاسبه برای تمام دوره های دیگر تا سال 83 انجام شود، می توان وضع رفاه اشخاص را با تمام نوسانات دلاری در 16 سال گذشته سنجید. البته با توجه به اینکه عامل فصل می تواند در بالا و پایین کردن این متغیر تاثیر گذار باشد، بهتر است که نیمه نخست امسال را با شش ماه ابتدایی تمام ادوار گذشته مقایسه کرد. 

مقایسه هزینه مصرف خصوصی دلاری از سال 83 تاکنون نشان می دهد در نیمه نخست سال 99 کمترین سطح رفاه ایرانیان رقم خورده است. این متغیر از شش ماه نخست سال 97 روندی کاهشی داشته و در شش ماه  نخست سال گذشته به میزان 7.14 درصد افت را ثبت کرده است.

در انتها این مقایسه نشان می دهد در فصل بهار و تابستان 99 جمعا با رشد منفی 15.4 درصدی،‌ رفاه اشخاص با حذف اثر دلار به کمترین حد خود در 16 سال گذشته تنزل پیدا کرده است.

این در حالی است که در مقطع مورد بررسی بیشترین رفاه به شش ماه نخست سال 90 تعلق داشته که در حد هزار و 484 دلار برای هر نفر بوده است.

اوراق تسه

این مطلب برایم مفید است

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند