مراسم شب یلدا با حضور پرستاران در بخش کرونای بیمارستان بوعلی سینای قزوین برگزار شد.

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

شب یلدای پرستاران در بیمارستان بوعلی سینای قزوین

این مطلب برایم مفید است
79 نفر این پست را پسندیده اند