این قانون توسط دولت قبلی اتریش تصویب شده بود. قضات دادگاه قانون اساسی درباره تصمیم خود مبنی بر لغو قانون پوشش اسلامی در مدارس استدلال کردند که این قانون تنها مربوط به دین اسلام می‌شود و با ضرورت بی‌طرفی دولت اتریش مغایرت دارد.

کریستوف گرابنوارت، رئیس دادگاه قانون اساسی اتریش ضمن بیان اصل برابری در ارتباط با حق آزادی اندیشه و مذهب به اصل بی‌طرفی دولت اشاره می‌کند.

او گفت در قانون یاد شده به استفاده از حجاب اسلامی صراحتا اشاره نشده اما در مورد مدارس نیت و قصد قانون‌گذار روشن بیان شده و استفاده از روسری و پوشش اسلامی را بطور خاص ممنوع کرده‌اند.

دادگاه در پی شکایت والدین مسلمان دو دانش‌آموز که خواستار لغو ممنوعیت حجاب در مدارس ابتدایی اتریش شده بودند تصمیم گرفته است. 

والدین کودکان گفتند قانون حجاب اصل برابری مذهبی را در اتریش نقض می‌کند. آنها دلیل آوردند که حجاب ممنوع است اما کیپای یهودیان یا عمامه سیک‌ها ممنوع نیست.

گفتنی است کنفرانس اسقف‌های اتریش هم قانون ممنوعیت حجاب را پیش از اجرایی شدن آن "نامطلوب"  توصیف کرده بود

این مطلب برایم مفید است
24 نفر این پست را پسندیده اند