در این هفته از فروش اوراق سهم بانکها یک واحد درصد دیگر کاهش یافته و نرخ سود به بالاترین حد خود رسید. از آنجا که این بازار به منظور تامین کسری بودجه دولت شکل می گیرد تحلیل آن از درجه اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. 

فروش هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان دیگر از اوراق بدهی دولتی در هفته گذشته سبب شد تا ۸۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت در طی ۲۷ هفته برگزاری بازار حراج تامین شود. این در حالی است که هدف دولت از این بازار تامین ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود بوده است. بنابراین هنوز ۴۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر باقیمانده است. 

مقایسه آمار در حراج هفتگی اوراق نشان می دهد از انتهای آبان ماه این بازار شاهد رشد ارزش معاملات بوده است. باوجود آنکه در ده هفته گذشته به زحمت فروش اوراق به هزار میلیارد تومان می رسید، اما در دو هفته اخیر مجموعا ۷ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان اوراق توسط بانکها و  بورس  خریداری شده است. این میزان از رشد در ارزش معاملات را چه عاملی هدایت کرده است؟

رکورد نرخ سود

زمانی که نرخ سود در هفته بیست و پنجم به ۲۱.۰۵ درصد رسید گویا تابوی افزایش نرخ سود، برای گذشتن از ۲۱ درصد شکست. پس از آن در هفته بیست و ششم نرخ به بالاترین حد خود تا آن زمان دست یافت و رقمی معادل با ۲۱.۱۶ درصد را به ثبت رساند. این افزایش در نرخ سود می تواند عاملی باشد که هفته پیش را به مرز ۵ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومانی فروش اورق کشانده باشد.

اکنون محاسبات نشان می دهد نرخ سود موثر در برگزاری حراج اوراق بدهی دولت در هفته بیست و هفتم به حدی معادل با ۲۱.۳۹ درصد رسیده و رکوردی جدید را ثبت کرده است.

این افزایش نرخ نیز می تواند عاملی برای داد و ستد حجم بالای اوراق در هفته اخیر بوده باشد. از انجا که این حراج در دوبازار بانک‌ها و سرمایه صورت می گیرد سهم هر کدام از این دادو ستد تا کنون چقدر بوده است؟

کاهش سهم بانک‌ها در تامین بودجه دولت

بررسی ها نشان می دهد سهم کاهش سهم بانکها در هفته های اخیر از خرید اوراق بدهی دولتی سبب شد تا سهم بانکها از این بازار یک واحد درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته و بر سهم بازار سرمایه اضافه شود. در عین حال سهم بانکها هنوز بیش از بازار سرمایه در تامین بودجه دولت رقم خورده است. بر این اساس سهم بازار پول در حراج اوراق بدهی دولتی اکنون به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم بازار سرمایه نیز از این بازار ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است. یعنی ۵۸ درصد بانکها و ۴۲ درصد بورس.

اما بن بست کسری بودجه دولت تا آخر سال جاری با چه حد فروش میسر می شود؟

تامین کسری با چه قدر فروش اوراق؟

همانطور که در بالا ذکر شد هنوز ۴۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه دولت باقیمانده که دولت بایستی از طریق فروش اوراق آن را تامین کند. از آنجا که تا آخر سال ۹۹ تنها ۱۵ هفته دیگر مانده است محاسبات نشان می دهد که به طور متوسط باید هفته ای ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از اوراق خود را به فروش برساند.این در حالیست که در هفته اخیر هزار میلیارد تومان کمتر از آنچه دولت هدفگذاری کرده به ثبت رسیده است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند