یک شاهد عینی می گوید: ۲۰۰ تا ۱۵۰ متر به صحنه انفجار، ماشین منفجر شد.من ایستادم. فکر میکنم خودروی نیسان بود. ایستادم که انفجار تمام شود و از کنارش عبور کنم.

این شاهد به خبرنگاران گفت: بعد از انفجار تیراندازی شروع شد. از هر دو طرف تیر اندازی می شد. یکی از آن ها را دیدم که کف خیابان نشسته و به سمت من تیراندازی می کند. به عقب برگشتم همچنان تیراندازی می کردند. تقریبا ۵-۶ نفر بودند.

این مطلب برایم مفید است
464 نفر این پست را پسندیده اند