به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا، سکه و دلار نسبت به روز پیش است.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ششم آذر 99

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۷ (یک هزار و هشتصد و هفده ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۷ ۷ ۰.۳۶ 12:00
۱,۸۱۱ -۱۶ -۰.۸۹ روز قبل
۱,۸۲۷ -۳۹ -۲.۱۲ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۸ درصدی، از ۱,۰۵۳,۰۰۰ (یک میلیون و پنجاه و سه هزار) تومان به ۱,۰۴۴,۷۰۰ (یک میلیون و چهل و چهار هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۴۴,۷۰۰ -۸,۳۰۰ -۰.۸ 16:41
۱,۰۵۳,۰۰۰ -۱۱,۵۰۰ -۱.۱ روز قبل
۱,۰۶۴,۵۰۰ -۷۲,۷۰۰ -۶.۸۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۶۰۰ (بیست و چهار هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۶۰۰ -۴۰۰ -۱.۶۳ 16:38
۲۵,۰۰۰ ۱۰۰ ۰.۴ روز قبل
۲۴,۹۰۰ -۹۰۰ -۳.۶۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۴,۰۷۳ (بیست و چهار هزار و هفتاد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۰۷۳ -۲۸ -۰.۱۲ 16:39
۲۴,۱۰۱ -۳۵۹ -۱.۴۹ روز قبل
۲۴,۴۶۰ -۴۸۰ -۱.۹۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۸۳ درصدی، از ۲۹,۷۲۷ (بیست و نه هزار و هفتصد و بیست و هفت ) تومان به ۲۹,۴۸۴ (بیست و نه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۴۸۴ -۲۴۳ -۰.۸۳ 14:18
۲۹,۷۲۷ ۲۰۹ ۰.۷ روز قبل
۲۹,۵۱۸ -۱,۱۷۸ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۴۴ تومان کاهش، ۳۳,۰۰۶ (سی و سه هزار و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۰۰۶ -۳۴۴ -۱.۰۵ 14:18
۳۳,۳۵۰ ۱۳۹ ۰.۴۱ روز قبل
۳۳,۲۱۱ -۱,۲۹۶ -۳.۹۱ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۶,۸۵۰ (شش هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۵۰ -۱۰۰ -۱.۴۶ 16:38
۶,۹۵۰ ۰ ۰ روز قبل
۶,۹۵۰ -۲۰۰ -۲.۸۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۲.۵۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۱۱۰ (سه هزار و یکصد و ده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۱.۱۳ درصدی، از ۱۹,۲۱۰ (نوزده هزار و دویست و ده) تومان به ۱۸,۹۹۴ (هجده هزار و نهصد و نود و چهار ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش ۲.۳۸ درصدی، از ۱۸,۸۹۰ (هجده هزار و هشتصد و نود ) تومان به ۱۸,۴۵۰ (هجده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,800,000 (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۹۳ 16:38
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۲.۷۶ روز قبل
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۵.۳۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۷۶ 11:12
۵,۸۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۶.۹ روز قبل
۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۳,۹۹۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و نود هزار) تومان به ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۴۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
150 نفر این پست را پسندیده اند