به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز روند کاهشی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارم آذر 99

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۷ (یک هزار و هشتصد و بیست و هفت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۷ -۳۹ -۲.۱۲ 06:00
۱,۸۶۶ -۰.۲۶ روز قبل
۱,۸۷۰ -۰.۴۴ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۶.۸۳ درصدی، از ۱,۱۳۷,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و هفت هزار و دویست ) تومان به ۱,۰۶۴,۵۰۰ (یک میلیون و شصت و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۴,۵۰۰ -۷۲,۷۰۰ -۶.۸۳ 16:11
۱,۱۳۷,۲۰۰ ۱۸,۹۰۰ ۱.۶۶ روز قبل
۱,۱۱۸,۳۰۰ -۲۳,۸۰۰ -۲.۱۳ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۰۵۰۰ تومان کاهش، ۴۶۱,۶۰۰ (چهارصد و شصت و یک هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۰۰ (بیست و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۰۰ -۹۰۰ -۳.۶۲ 11:04
۲۵,۸۰۰ ۲۰۰ ۰.۷۷ روز قبل
۲۵,۶۰۰ -۵۰۰ -۱.۹۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۹۷ درصدی، از ۲۴,۹۴۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و چهل ) تومان به ۲۴,۴۶۰ (بیست و چهار هزار و چهارصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۴۶۰ -۴۸۰ -۱.۹۷ 16:13
۲۴,۹۴۰ -۱۲۲ -۰.۴۹ روز قبل
۲۵,۰۶۲ -۱۴۴ -۰.۵۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۴ درصدی، از ۳۰,۶۹۶ (سی هزار و ششصد و نود و شش ) تومان به ۲۹,۵۱۸ (بیست و نه هزار و پانصد و هجده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۵۱۸ -۱,۱۷۸ 14:16
۳۰,۶۹۶ ۳۳۵ ۱.۰۹ روز قبل
۳۰,۳۶۱ -۵۹۳ -۱.۹۶ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۲۹۶ تومان کاهش، ۳۳,۲۱۱ (سی و سه هزار و دویست و یازده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۲۱۱ -۱,۲۹۶ -۳.۹۱ 14:16
۳۴,۵۰۷ ۴۸۵ ۱.۴ روز قبل
۳۴,۰۲۲ -۶۶۴ -۱.۹۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۲.۸۸ درصدی، از ۷,۱۵۰ (هفت هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۶,۹۵۰ (شش هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۵۰ -۲۰۰ -۲.۸۸ 16:06
۷,۱۵۰ ۷۰ ۰.۹۷ روز قبل
۷,۰۸۰ -۲۰۰ -۲.۸۳ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۴.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۱۹۰ (سه هزار و یکصد و نود ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۴۴ درصدی، از ۱۹,۷۴۲ (نوزده هزار و هفتصد و چهل و دو ) تومان به ۱۹,۰۸۵ (نوزده هزار و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۳۴۰ تومان کاهش، ۱۸,۸۹۰ (هجده هزار و هشتصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق امروز با کاهش ۵.۱۲ درصدی، از ۲۱ (بیست و یک ) تومان به ۲۰ (بیست ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۵.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۵.۳۶ 16:05
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۶۹ روز قبل
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳.۴۴ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 16:12
۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۶,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۲۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۲,۴۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۴ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
226 نفر این پست را پسندیده اند