از ۳۵ کرسی سنا تکلیف ۳۱ صندلی مشخص شده و جمهوری خواهان ۱۸ کرسی و دموکراتها ۱۳ کرسی را به دست آوردند.

تا بدین لحظه 48 کرسی در اختیار جمهوری خواهان و 46 کرسی در اختیار دموکرات و 2 کرسی هم سایر احزاب است.

برای داشتن اکثریت 51 کرسی نیاز است.

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند