ایالت‌ آلاسکا (با ۳ رأی الکترال)  ۲۳ درصد آرا شمارش شده و ترامپ با ۵۸.۱ به ۳۸.۳ از جو بایدن جلو است. 

ایالت نوادا (با ۶ رأی الکترال) ۵۱ درصد آرا شمارش شده است که بایدن با ۵۱.۵ نسبت به ۴۶.۵ از ترامپ جلو است.

آریزونا (با ۱۱ رأی الکترال)  ۷۷ درصد آرا شمارش شده است که بایدن با ۵۲.۵ درصد نسبت به ۴۶.۲ از ترامپ جلو است. 

جورجیا (۱۶ رأی الکترال) ۸۹ درصد آرا شمارش شده که نتیجه با ۵۱.۹ به ۴۶.۹ به نفع  ترامپ است. 

کارولینای شمالی (۱۵ رأی الکترال) ۹۴ درصد آرا شمارش شده که نتیجه با ۵۰.۱ به ۴۸.۷ به نفع ترامپ است. 

پنسیلوانیا (۲۰ رأی الکترال) ۶۴ درصد شمارش شده است که دونالد ترامپ با ۵۶.۷ درصد به ۴۲.۱ از بایدن جلو است.

میشیگان (۱۶ رأی الکترال) بر اساس شمارش ۶۴ درصد آرا ترامپ ۵۳.۶ درصد آرا و جو بایدن ۴۴.۸ درصد آرا را به دست آورده است.

ویسکانسین (۱۰ رأی الکترال) ۸۶ درصد آرا شمارش شده که نتیجه با ۵۱.۲ به ۴۷.۳ به نفع دونالد ترامپ است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند