بر اساس این دستور، به‌جز رئیس این هیأت که مفتی عربستان سعودی است، بقیه اعضای آن تغییر کرده‌اند. این هیأت ۲۰ عضو که همگی از مبلغان سعودی هستند، تشکیل شده است.

ملک سلمان همچنین «خالد بن عبدالله اللحیدان»، را نیز به عنوان رئیس دادگاه عالی عربستان سعودی تعیین کرد.

پادشاه عربستان سعودی همچنین در حکمی جداگانه، ۱۵۰ نفر را به عنوان اعضای مجلس شورا به مدت چهار سال تعیین کرد. عبدالله بم محمد، رئیس این شورا و وزیر دادگستری سابق این کشور نیز در سمت خود ابقا شده است.

این مجلس قدرت اجرایی ندارد و تصمیمات آن صرفا به عنوان توصیه به کابینه وزرا که ریاست آن برعهده پادشاه است، ارائه می‌شود و این وزیران هستند که درباره اجرای آن تصمیم  می‌گیرند.

بن عبدالعزیز، برای اولین بار زن به نام «حنان عبدالرحیم الاحمدی» دارای مدرک دکتری بهداشت عمومی را به عنوان مشاور رئیس مجلس شورا تعیین کرده است. او پیشتر هشت سال پیش به عنوان اولین زن در این مجلس انتخاب شده بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی (واس)، پادشاه سعودی همچنین در حکمی جداگانه، «غیهب الغیهب»، را به عنوان مشاور دیوان پادشاهی (وزیر دربار) تعیین کرده است.

آخرین مرتبه‌ای که پادشاه سعودی دست به تغییر در اعضای هیأت علماء و مجلس شورا زده بود، سال ۱۴۳۸ (۱۳۹۵) بود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند