متن پرسش و پاسخ از آیت الله سیدموسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید در خصوص کنترل تلفن همراه توسط پدر به شرح زیر است:

سوال:

آیا پدر می تواند وسایل شخصی خانواده اش مثل موبایل را بدون اجازۀ ایشان کنترل کند؟

پاسخ:

در صورتی که علم به وقوع حرام دارد یا خوف گناه بسیار مهمی از او را دارد و جلوگیری یا کاستن گناه بدون تجسس امکان پذیر نباشد، جایز است. همچنین است اگر عرفاً تربیتِ لازم متوقف بر این تفحص باشد.

این مطلب برایم مفید است
123 نفر این پست را پسندیده اند