به این ترتیب نمادهای شپنا، کگل، خودرو، شتران، اخابر، وپاسار و وپارس بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیرگذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
شپنا ۱۹,۵۳۰
۱۸۴۷.۹۳
کگل ۲۰,۳۹۰
(۱۷۱۰.۷۱)
خودرو ۳,۸۹۰
۱۲۷۵.۶
شتران ۱۶,۷۳۰
۱۲۰۹.۱۳
اخابر ۱۹,۸۲۰
۹۰۳.۸۸
وپاسار ۱۱,۲۳۰
۸۸۳.۱۴
وپارس ۴,۲۱۰
(۸۶۷.۷۱)
این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند