به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز امروز شاهد افت نسبی قیمت ها در مقایسه با سه روز پیش هستند.

قیمت طلا، سکه و دلار امرو 19 مرداد 99

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است،  هر اونس طلا که ۳ روز پیش تا ۲,۰۵۰ (دو هزار و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۹ آگوست ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۷۳ درصدی به ۲,۰۳۵ (دو هزار و سی و پنج ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۵ -۱۵ -۰.۷۴ امروز
۲,۰۵۰ ۱۰ ۰.۴۸ ۳ روز پیش
۲,۰۴۰ ۶۷ ۳.۲۸ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۰۲۰,۰۰۰ (یک میلیون و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۱۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۲۰,۰۰۰ -۱۰۸,۷۰۰ -۱۰.۶۶ امروز
۱,۱۲۸,۷۰۰ ۱۸,۷۰۰ ۱.۶۵ ۳ روز پیش
۱,۱۱۰,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰ ۲.۸۱ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز

قیمت دلار، امروز به ۲۱,۶۰۰ (بیست و یک هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۹.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۱,۶۰۰ -۲,۰۸۰ -۹.۶۳ امروز
۲۳,۶۸۰ ۲۲۰ ۰.۹۲ ۳ روز پیش
۲۳,۴۶۰ ۱۰۰ ۰.۴۲ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۲۵,۲۰۰ (بیست و پنج هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۱۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۲۰۰ -۲,۶۰۰ -۱۰.۳۲ امروز
۲۷,۸۰۰ ۳۰۰ ۱.۰۷ ۳ روز پیش
۲۷,۵۰۰ ۳۰۰ ۱.۰۹ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۱۰.۵۵ درصدی، از ۳۱,۱۹۶ (سی و یک هزار و یکصد و نود و شش ) تومان به ۲۸,۲۱۷ (بیست و هشت هزار و دویست و هفده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۲۱۷ -۲,۹۷۹ -۱۰.۵۶ امروز
۳۱,۱۹۶ ۲۴۶ ۰.۷۸ ۳ روز پیش
۳۰,۹۵۰ ۴۹۲ ۱.۵۸ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۳ روز پیش، با ۵۶۸ تومان کاهش، ۵,۸۸۲ (پنج هزار و هشتصد و هشتاد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۲,۹۶۷ (دو هزار و نهصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۱۰.۸۱ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۱۰.۳۶ درصدی، از ۱۷,۸۵۷ (هفده هزار و هشتصد و پنجاه و هفت ) تومان به ۱۶,۱۸۰ (شانزده هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه

قیمت سکه به 10,320,000 (ده میلیون و سیصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به 3 روز پیش، کاهش 11.82 درصدی داشته است.

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۳۴۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۶.۳۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۷.۵۴ درصدی، از ۳,۲۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان به ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به ۳ روز پیش، با ۲۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۵۵۰,۰۰۰ (یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

این مطلب برایم مفید است
156 نفر این پست را پسندیده اند