به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر صعودی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار 123

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۲,۰۴۰ (دو هزار و چهل ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۶ آگوست ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۲,۰۵۰ (دو هزار و پنجاه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۵۰ ۱۰ ۰.۴۸ امروز
۲,۰۴۰ ۶۷ ۳.۲۸ روز قبل
۱,۹۷۳ -۰.۰۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۲۷,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۲۷,۱۰۰ ۱۷,۱۰۰ ۱.۵۱ امروز
۱,۱۱۰,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰ ۲.۸۱ روز قبل
۱,۰۷۸,۸۰۰ ۳,۲۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۱.۵۱ درصدی، از ۱,۴۸۰,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان به ۱,۵۰۲,۸۰۰ (یک میلیون و پانصد و دو هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۵۰۲,۸۰۰ ۲۲,۸۰۰ ۱.۵۱ امروز
۱,۴۸۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰ ۲.۸۱ روز قبل
۱,۴۳۸,۴۰۰ ۴,۳۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۴۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۸۸۲,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۸۸۲,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۱.۵۱ امروز
۴,۸۰۸,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۲.۸ روز قبل
۴,۶۷۳,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز قیمت دلار مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۲۲,۷۰۲ (بیست و دو هزار و هفتصد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۶ آگوست ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۳ درصدی به ۲۳,۰۰۲ (بیست و سه هزار و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۰۰۲ ۳۰۰ ۱.۳ امروز
۲۲,۷۰۲ ۴۰۶ ۱.۷۸ روز قبل
۲۲,۲۹۶ ۳۹۷ ۱.۷۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۳,۶۸۰ (بیست و سه هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۲۶,۷۵۲ (بیست و شش هزار و هفتصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۷۵۲ ۲۵۰ ۰.۹۳ امروز
۲۶,۵۰۲ ۴۰۵ ۱.۵۲ روز قبل
۲۶,۰۹۷ ۳۹۵ ۱.۵۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۶ آگوست ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۸ درصدی به ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۸ امروز
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۳.۲۱ روز قبل
۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۱,۴۷۴,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۴۷۴,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱.۰۸ امروز
۱۱,۳۴۹,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰ ۱.۹۲ روز قبل
۱۱,۱۳۱,۰۰۰ -۲۸,۰۰۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۵۲ درصدی، از ۵,۶۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان به ۵,۶۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۱,۷۵۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۱ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند