بر این اساس، آزمون های دروس خودخوان به صورت متمرکز و از طریق مرکز سنجش و آزمون دانشگاه مطابق با تقویم آموزشی و برنامه امتحانی اعلام شده در این دوره برگزار می شود. در این آزمون ها دانشجو باید از طریق سامانه مرکز سنجش و آزمون دقیقا در ساعت تعیین شده در امتحان مرتبط شرکت کنند.

همچنین راهنمای استفاده از این سامانه، آدرس درگاه های ورود به آزمون برای دانشجویان و تمامی اطلاعیه های به روز در تارنمای http://azmoon.pnu.ac.ir اطلاع رسانی می شود. بر این اساس دانشجویانی که امکان استفاده از ابرازهای هوشمند مورد نیاز را ندارند، لازم است روز قبل آزمون موضوع را به مرکز یا واحد محل تحصیل خود اعلام کنند.

همچنین برگزاری امتحانات این دسته از دانشجویان توسط  مرکز یا واحد تحصیل انجام می شود و مراکز و واحدهای مربوطه موظف هستند، تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند. به گونه ای که ارزشیابی دروس عادی یا دروس دارای استاد طبق دستورالعمل نیمسال دوم ۹۸-۹۹  و به صورت غیرحضوری توسط استانها برگزار می شود.

دروسی که در یک منطقه به شکل خودخوان ارائه شده ممکن است در منطقه دیگری به صورت عادی و غیرخودخوان ارائه شده باشد، لذا برگزاری آزمون یک درس در یک منطقه ممکن است توسط مرکز آزمون انجام شود و آزمون همان درس در منطقه دیگری به شیوه ارزشیابی دروس عادی برگزار شود.

دانشگاه پیام نور اعلام کرده است که دانشجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مرکز سنجش و آزمون مراجعه و یا با حوزه امتحانات مرکز و واحدهای خود تماس حاصل بگیرند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند