در جلسه هیات وزیران مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۹، اعضای دولت آیین نامه اجرایی تبصره ذیل بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ثبت طرح ها، پایان نامه ها و رساله های با موضوعات امنیتی و دارای طبقه بندی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی را به تصویب رساندند.

به موجب آیین نامه مذکور، ثبت هر نوع اطلاعات مربوط به آن دسته از طرح ها، پایان نامه ها و رساله های نیروهای مسلح که بر اساس قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، دارای طبقه بندی در هر سطحی بوده و یا مشمول محدودیت در دسترسی یا حیطه بندی باشد، در سمات مجاز نیست مگر در آن دسته از سامانه های امن متعلق به نیروهای مسلح که امنیت و عملکرد آنها به تأیید سلسله مراتب حفاظت اطلاعات و فاوای نیروهای مسلح رسیده باشد.

دستگاه های اجرایی اطلاعات دارای طبقه بندی را پس از تصویب و پیش از انعقاد قرارداد، به شیوه ای که دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند، به دبیرخانه تحویل و رسید آن را دریافت می­ کنند و دبیرخانه نیز موظف است اطلاعات دارای طبقه بندی موضوع این آیین نامه را تنها با درخواست کتبی بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی و با رعایت ماده مربوط در این آیین نامه، در اختیار وی قرار دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند