به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار ارز، سکه و طلای ایران به مانند روز گذشته سیر نزولی را تجربه کردند و تنها یورو گران شد.

قیمت طلا، سکه و دلار 123

قیمت اونس طلا امروز

روز قبل هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که ۳ روز پیش تا ۱,۹۵۵ (یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۲ آگوست ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۰۶ درصدی به ۱,۹۷۶ (یک هزار و نهصد و هفتاد و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۷۶ ۲۱ ۱.۰۶ روز قبل
۱,۹۵۵ -۰.۰۶ ۳ روز پیش
۱,۹۵۶ ۱۸ ۰.۹۲ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۰۵۳,۰۰۰ (یک میلیون و پنجاه و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۵۳,۰۰۰ -۸,۵۰۰ -۰.۸۱ امروز
۱,۰۶۱,۵۰۰ -۲۲,۹۰۰ -۲.۱۶ روز قبل
۱,۰۸۴,۴۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱.۱۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۷۸ درصدی، از ۱,۴۱۵,۳۰۰ (یک میلیون و چهارصد و پانزده هزار و سیصد ) تومان به ۱,۴۰۴,۳۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهار هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۰۴,۳۰۰ -۱۱,۰۰۰ -۰.۷۹ امروز
۱,۴۱۵,۳۰۰ -۳۰,۵۰۰ -۲.۱۶ روز قبل
۱,۴۴۵,۸۰۰ ۱۷,۲۰۰ ۱.۱۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۸۵ درصدی، از ۴,۵۹۹,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و نود و نه هزار) تومان به ۴,۵۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و شصت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۶۰,۰۰۰ -۳۹,۰۰۰ -۰.۸۶ امروز
۴,۵۹۹,۰۰۰ -۹۶,۰۰۰ -۲.۰۹ روز قبل
۴,۶۹۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۱.۲۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

امروز قیمت دلار در بازار تهران به ۲۳,۱۰۰ (بیست و سه هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۱۰۰ -۴۳۰ -۱.۸۷ امروز
۲۳,۵۳۰ -۷۰ -۰.۳ روز قبل
۲۳,۶۰۰ ۲۰۰ ۰.۸۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت دلار امروز

امروز دلار خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، دلار که روز قبل  تا ۲۱,۲۹۴ (بیست و یک هزار و دویست و نود و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۲ آگوست ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۲۱,۲۹۱ (بیست و یک هزار و دویست و نود و یک ) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۲۵,۰۹۸ (بیست و پنج هزار و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند روز قبل با کاهش روبرو شد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۲ آگوست ۲۰۲۰ - با کاهش ۱.۹۲ درصدی به ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۹۳ امروز
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۸۹ روز قبل
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۴.۱۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۰,۹۴۱,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۹۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۹۴۱,۰۰۰ -۲۱۸,۰۰۰ امروز
۱۱,۱۵۹,۰۰۰ -۲۰۲,۰۰۰ -۱.۸۲ روز قبل
۱۱,۳۶۱,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱.۲۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند
این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند