به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت‌ها امروز در بازار ارز، سکه و طلای ایران در حالی پایین آمدند که دلار و یورو افزایش قیمت را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 11 مرداد 99

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۹۵۵ (یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۱ آگوست ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۰۶ درصدی به ۱,۹۷۶ (یک هزار و نهصد و هفتاد و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۷۶ ۲۱ ۱.۰۶ امروز
۱,۹۵۵ -۰.۰۶ ۲ روز پیش
۱,۹۵۶ ۱۸ ۰.۹۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۰۷۸,۶۰۰ (یک میلیون و هفتاد و هشت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۷۸,۶۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۵۴ امروز
۱,۰۸۴,۴۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱.۱۹ ۲ روز پیش
۱,۰۷۱,۴۰۰ ۸,۵۰۰ ۰.۷۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۵۳ درصدی، از ۱,۴۴۵,۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۴۳۸,۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۳۸,۱۰۰ -۷,۷۰۰ -۰.۵۴ امروز
۱,۴۴۵,۸۰۰ ۱۷,۲۰۰ ۱.۱۸ ۲ روز پیش
۱,۴۲۸,۶۰۰ ۱۱,۴۰۰ ۰.۷۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۷۰,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۶۷۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۵۴ امروز
۴,۶۹۵,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۱.۲۱ ۲ روز پیش
۴,۶۳۸,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۰.۷۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز قیمت دلار مانند ۲ روز پیش رشد را تجربه کرد. دلار که ۲ روز پیش تا ۲۰,۸۰۲ (بیست هزار و هشتصد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۱ آگوست ۲۰۲۰ - با رشد ۲.۳ درصدی به ۲۱,۲۹۲ (بیست و یک هزار و دویست و نود و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۱,۲۹۲ ۴۹۰ ۲.۳ امروز
۲۰,۸۰۲ ۳۰۰ ۱.۴۴ ۲ روز پیش
۲۰,۵۰۲ ۹ ۰.۰۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۳,۵۳۰ (بیست و سه هزار و پانصد و سی ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۲۵,۰۹۲ (بیست و پنج هزار و نود و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۵.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۰۹۲ ۱,۲۹۰ ۵.۱۴ امروز
۲۳,۸۰۲ ۳۰۹ ۱.۲۹ ۲ روز پیش
۲۳,۴۹۳ -۰.۰۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۱۵ درصدی، از ۳۰,۷۰۶ (سی هزار و هفتصد و شش ) تومان به ۳۰,۶۵۹ (سی هزار و ششصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۶۵۹ -۴۷ -۰.۱۶ امروز
۳۰,۷۰۶ ۱۷۷ ۰.۵۷ ۲ روز پیش
۳۰,۵۲۹ ۱۶۵ ۰.۵۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درام ارمنستان ۴۹ (چهل و نه ) تومان، درهم امارات ۶,۳۷۵ (شش هزار و سیصد و هفتاد و پنج ) تومان، لاری گرجستان ۷,۵۳۳ (هفت هزار و پانصد و سی و سه ) تومان، لیر ترکیه ۳,۳۷۴ (سه هزار و سیصد و هفتاد و چهار ) تومان، دلار کانادا ۱۷,۴۹۷ (هفده هزار و چهارصد و نود و هفت ) تومان، دلار استرالیا ۱۶,۷۷۸ (شانزده هزار و هفتصد و هفتاد و هشت ) تومان، فرانک سوئیس ۲۵,۷۹۸ (بیست و پنج هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان، فرانک سوئیس ۲۵,۷۹۸ (بیست و پنج هزار و هفتصد و نود و هشت ) تومان، منات آذربایجان ۱۳,۷۱۷ (سیزده هزار و هفتصد و هفده ) تومان، روبل روسیه ۳۱۵ (سیصد و پانزده ) تومان، بات تایلند ۷۵۵ (هفتصد و پنجاه و پنج ) تومان و رینگیت مالزی ۵,۵۶۹ (پنج هزار و پانصد و شصت و نه ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز قیمت سکه بهار آزادی خلاف رشد قبلی با افت روبرو بوده است، سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۰۱ آگوست ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۹۳ درصدی به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۹۴ امروز
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹۲ ۲ روز پیش
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۱,۲۴۹,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و چهل و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۲۴۹,۰۰۰ -۱۱۲,۰۰۰ امروز
۱۱,۳۶۱,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱.۲۴ ۲ روز پیش
۱۱,۲۱۹,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰ ۱.۵۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند
این مطلب برایم مفید است
86 نفر این پست را پسندیده اند