به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا، سکه و دلار امروز در بازار سیر صعودی را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 6 تیر 99

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۹۰۱ (یک هزار و نهصد و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۶۵ درصدی به ۱,۹۳۳ (یک هزار و نهصد و سی و سه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۳ ۳۲ ۱.۶۵ امروز
۱,۹۰۱ ۲۷ ۱.۴۲ ۲ روز پیش
۱,۸۷۴ ۱۴ ۰.۷۴ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۶۰,۴۰۰ (یک میلیون و شصت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۰,۴۰۰ ۳۸,۸۰۰ ۳.۶۵ امروز
۱,۰۲۱,۶۰۰ -۱۸,۰۰۰ -۱.۷۷ روز قبل
۱,۰۳۹,۶۰۰ ۸۷,۳۰۰ ۸.۳۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۳.۶۵ درصدی، از ۱,۳۶۲,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و یکصد ) تومان به ۱,۴۱۳,۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سیزده هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۱۳,۸۰۰ ۵۱,۷۰۰ ۳.۶۵ امروز
۱,۳۶۲,۱۰۰ -۲۴,۰۰۰ -۱.۷۷ روز قبل
۱,۳۸۶,۱۰۰ ۱۱۶,۴۰۰ ۸.۳۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۶۵۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۹۳,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و نود و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۹۳,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۳.۵۹ امروز
۴,۴۲۸,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۱.۷ روز قبل
۴,۵۰۳,۰۰۰ ۳۷۶,۰۰۰ ۸.۳۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز قیمت دلار شاهد افزایش ۰.۹۷ درصدی بوده است، دلار که روز قبل تا ۲۰,۳۰۲ (بیست هزار و سیصد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۹۷ درصدی به ۲۰,۵۰۲ (بیست هزار و پانصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۵۰۲ ۲۰۰ ۰.۹۷ امروز
۲۰,۳۰۲ ۰ ۰ روز قبل
۲۰,۳۰۲ ۱۱ ۰.۰۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۳,۳۰۰ (بیست و سه هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۲۳,۴۹۴ (بیست و سه هزار و چهارصد و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۴۹۴ ۱۹۲ ۰.۸۱ امروز
۲۳,۳۰۲ ۰ ۰ روز قبل
۲۳,۳۰۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۱.۳۴ درصدی، از ۲۹,۷۰۷ (بیست و نه هزار و هفتصد و هفت ) تومان به ۳۰,۱۱۳ (سی هزار و یکصد و سیزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۱۱۳ ۴۰۶ ۱.۳۴ امروز
۲۹,۷۰۷ ۲۱۳ ۰.۷۱ روز قبل
۲۹,۴۹۴ ۱,۶۲۵ ۵.۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درهم امارات ۶,۳۹۳ (شش هزار و سیصد و نود و سه ) تومان، لاری گرجستان ۷,۵۸۷ (هفت هزار و پانصد و هشتاد و هفت) تومان، لیر ترکیه ۳,۴۲۷ (سه هزار و چهارصد و بیست و هفت ) تومان، دلار کانادا ۱۷,۵۰۸ (هفده هزار و پانصد و هشت ) تومان، دلار استرالیا ۱۶,۷۲۰ (شانزده هزار و هفتصد و بیست ) تومان، فرانک سوئیس ۲۵,۵۳۳ (بیست و پنج هزار و پانصد و سی و سه ) تومان، منات آذربایجان ۱۳,۵۲۵ (سیزده هزار و پانصد و بیست و پنج ) تومان، روبل روسیه ۳۲۹ (سیصد و بیست و نه ) تومان، بات تایلند ۷۴۷ (هفتصد و چهل و هفت ) تومان و رینگیت مالزی ۵,۵۳۳ (پنج هزار و پانصد و سی و سه ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (ده میلیون) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۹۴ درصدی به ۱۰,۱۹۸,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۱۹۸,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ ۱.۹۴ امروز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۲,۰۰۰ ۳.۰۲ روز قبل
۹,۶۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۱.۰۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۴۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۹۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۲۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۲.۹۳ امروز
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ ۱.۶۶ روز قبل
۱۰,۷۱۸,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ ۴.۸۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۹ درصدی، از ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان به ۵,۵۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۳۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۲.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۲۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
125 نفر این پست را پسندیده اند