به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در بازار ایران در حالی ثبات را تجربه کرد که بازار ارز و سکه شاهد نوسان قیمت ها هستند.

قیمت طلا، سکه و دلار 123

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۸۷۴ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۴۲ درصدی به ۱,۹۰۱ (یک هزار و نهصد و یک ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۰۱ ۲۷ ۱.۴۲ امروز
۱,۸۷۴ ۱۴ ۰.۷۴ ۲ روز پیش
۱,۸۶۰ ۴۲ ۲.۲۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

قیمت طلا امروز ثابت ماند و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۹۵۲,۳۰۰ (نهصد و پنجاه و دو هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۵۲,۳۰۰ ۰ ۰ امروز
۹۵۲,۳۰۰ -۱۴,۱۰۰ -۱.۴۹ ۲ روز پیش
۹۶۶,۴۰۰ ۵۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

 

هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز بدون تغییر است و ۴,۱۲۷,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار) تومان شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۱۲۷,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۴,۱۲۷,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰ ۲.۹۸ ۲ روز پیش
۴,۰۰۴,۰۰۰ -۱۷۴,۰۰۰ -۴.۳۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار

 

امروز قیمت دلار خلاف افت قبلی خود، رشد را تجربه کرد، دلار که ۲ روز پیش تا ۲۰,۲۹۱ (بیست هزار و دویست و نود و یک ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۰۱ درصدی به ۲۰,۲۹۵ (بیست هزار و دویست و نود و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۲۹۵ ۴ ۰.۰۱ امروز
۲۰,۲۹۱ -۵۲ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
۲۰,۳۴۳ -۱۰۰ -۰.۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

 

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۱,۸۵۰ (بیست و یک هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۲۳,۳۰۰ (بیست و سه هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۳۰۰ -۰.۰۱ امروز
۲۳,۳۰۲ -۵۰ -۰.۲۲ ۲ روز پیش
۲۳,۳۵۲ -۹۵ -۰.۴۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

 

پوند امروز بدون تغییر ۲۷,۸۶۹ (بیست و هفت هزار و هشتصد و شصت و نه ) تومان شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۶۹ ۰ ۰ امروز
۲۷,۸۶۹ ۲۷۴ ۰.۹۸ ۲ روز پیش
۲۷,۵۹۵ -۲۸۸ -۱.۰۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

 

قیمت سکه در بازار امروز تهران، به 10,550,000 (ده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.61 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱.۶۱ امروز
۱۰,۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰ ۳.۶۶ ۲ روز پیش
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -۵۲۰,۰۰۰ -۵.۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امامی امروز

 

سکه امامی، امروز به ۱۰,۱۹۸,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و نود و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۱۹۸,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۱۰,۱۹۸,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰ ۱.۳۵ ۲ روز پیش
۱۰,۰۶۰,۰۰۰ -۲۶۸,۰۰۰ -۲.۶۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند
این مطلب برایم مفید است
28 نفر این پست را پسندیده اند