به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز سیر صعودی را نسبت به دو روز گذشته تجربه کردند و صرافی ها شاهد ثبات قیمت دلار و یورو بودند. 

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 28 تیر 99

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۸۰۶ (یک هزار و هشتصد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۲۲ درصدی به ۱,۸۱۰ (یک هزار و هشتصد و ده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۰ ۴ ۰.۲۲ امروز
۱,۸۰۶ -۰.۰۶ ۲ روز پیش
۱,۸۰۷ ۶ ۰.۳۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۵۹,۴۰۰ (یک میلیون و پنجاه و نه هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۵۹,۴۰۰ ۲۲,۴۰۰ ۲.۱۱ امروز
۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰ ۱.۷۵ ۲ روز پیش
۱,۰۱۸,۸۰۰ ۲۳,۳۰۰ ۲.۲۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۲.۱۱ درصدی، از ۱,۳۸۲,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۴۱۲,۶۰۰ (یک میلیون و چهارصد و دوازده هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۱۲,۶۰۰ ۲۹,۹۰۰ ۲.۱۱ امروز
۱,۳۸۲,۷۰۰ ۲۴,۳۰۰ ۱.۷۵ ۲ روز پیش
۱,۳۵۸,۴۰۰ ۳۱,۱۰۰ ۲.۲۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۹۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۸۹,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۸۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۲.۱۵ امروز
۴,۴۹۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۱.۷۱ ۲ روز پیش
۴,۴۱۳,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۲.۲۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز قیمت دلار مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهشی روبرو نشد. دلار که ۲ روز پیش تا ۲۳,۱۰۲ (بیست و سه هزار و یکصد و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۲۰ - به ۲۳,۱۰۲ (بیست و سه هزار و یکصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۱۰۲ ۰ ۰ امروز
۲۳,۱۰۲ ۱۵۰ ۰.۶۴ ۲ روز پیش
۲۲,۹۵۲ ۲۰۰ ۰.۸۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۵,۲۳۰ (بیست و پنج هزار و دویست و سی ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۴.۳۵ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۲۵,۳۹۳ (بیست و پنج هزار و سیصد و نود و سه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۳۹۳ ۰ ۰ امروز
۲۵,۳۹۳ ۱۵۱ ۰.۵۹ ۲ روز پیش
۲۵,۲۴۲ ۱۹۹ ۰.۷۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۳.۸۸ درصدی، از ۳۰,۲۹۰ (سی هزار و دویست و نود ) تومان به ۳۱,۵۱۴ (سی و یک هزار و پانصد و چهارده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۵۱۴ ۱,۲۲۴ ۳.۸۸ امروز
۳۰,۲۹۰ ۱۰۹ ۰.۳۵ ۲ روز پیش
۳۰,۱۸۱ ۵۷۰ ۱.۸۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند ۲ روز پیش رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۱۰,۲۴۸,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و چهل و هشت هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۲.۴ درصدی به ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۲.۴ امروز
۱۰,۲۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۰.۴۶ ۲ روز پیش
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۳.۵۳ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۱۷۰,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰ ۲.۳۴ امروز
۱۰,۹۰۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰ ۱.۰۸ ۲ روز پیش
۱۰,۷۹۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش ۱.۸ درصدی، از ۵,۴۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان به ۵,۵۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۵۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۲۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
289 نفر این پست را پسندیده اند