به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا و ارز در بازار امروز در حالی بالا رفت که بازار سکه نوسان نسبی را تجربه کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 25 تیر 99

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۸۰۱ (یک هزار و هشتصد و یک ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۵ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۳۳ درصدی به ۱,۸۰۷ (یک هزار و هشتصد و هفت ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۷ ۶ ۰.۳۳ امروز
۱,۸۰۱ -۰.۲۸ روز قبل
۱,۸۰۶ ۷ ۰.۳۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۱۷,۹۰۰ (یک میلیون و هفده هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۱۷,۹۰۰ ۲۲,۴۰۰ ۲.۲ امروز
۹۹۵,۵۰۰ ۸,۸۰۰ ۰.۸۸ روز قبل
۹۸۶,۷۰۰ ۲۰,۳۰۰ ۲.۰۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۲.۲ درصدی، از ۱,۳۲۷,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و سیصد ) تومان به ۱,۳۵۷,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۵۷,۲۰۰ ۲۹,۹۰۰ ۲.۲ امروز
۱,۳۲۷,۳۰۰ ۱۱,۷۰۰ ۰.۸۸ روز قبل
۱,۳۱۵,۶۰۰ ۲۷,۱۰۰ ۲.۰۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۷۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۴۱۱,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و یازده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۴۱۱,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۲.۱۹ امروز
۴,۳۱۴,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۰.۹۲ روز قبل
۴,۲۷۴,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۲.۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز قیمت دلار شاهد افزایش ۰.۸۷ درصدی بوده است. دلار که روز قبل تا ۲۲,۷۵۲ (بیست و دو هزار و هفتصد و پنجاه و دو ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۵ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۲۲,۹۵۲ (بیست و دو هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۲,۹۵۲ ۲۰۰ ۰.۸۷ امروز
۲۲,۷۵۲ ۰ ۰ روز قبل
۲۲,۷۵۲ ۲۱۱ ۰.۹۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۳,۹۴۰ (بیست و سه هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۹ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۲۵,۲۴۶ (بیست و پنج هزار و دویست و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۲۴۶ ۲۰۳ ۰.۸ امروز
۲۵,۰۴۳ -۰.۰۴ روز قبل
۲۵,۰۵۲ ۲۰۰ ۰.۷۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۱.۷۶ درصدی، از ۲۹,۶۱۱ (بیست و نه هزار و ششصد و یازده ) تومان به ۳۰,۱۴۲ (سی هزار و یکصد و چهل و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۱۴۲ ۵۳۱ ۱.۷۶ امروز
۲۹,۶۱۱ ۰ ۰ روز قبل
۲۹,۶۱۱ ۹۵۰ ۳.۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درهم امارات ۶,۵۴۰ (شش هزار و پانصد و چهل ) تومان، لاری گرجستان ۷,۷۸۴ (هفت هزار و هفتصد و هشتاد و چهار ) تومان، لیر ترکیه ۳,۴۸۹ (سه هزار و چهارصد و هشتاد و نه ) تومان، دلار کانادا ۱۷,۶۱۳ (هفده هزار و ششصد و سیزده ) تومان، دلار استرالیا ۱۶,۷۵۸ (شانزده هزار و هفتصد و پنجاه و هشت ) تومان، فرانک سوئیس ۲۵,۶۸۳ (بیست و پنج هزار و ششصد و هشتاد و سه ) تومان، روبل روسی ۳۳۹ (سیصد و سی و نه ) تومان، بات تایلند ۷۶۶ (هفتصد و شصت و شش ) تومان و رینگیت مالزی ۵,۶۳۵ (پنج هزار و ششصد و سی و پنج ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

امروز قیمت سکه در بازار تهران، به ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۸۵۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱ امروز
۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱.۲۸ روز قبل
۱۰,۷۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۲.۹۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۰,۸۳۵,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۸۳۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۰.۳۶ امروز
۱۰,۷۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۰.۸۸ روز قبل
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰ ۲.۹۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۷۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

این مطلب برایم مفید است
117 نفر این پست را پسندیده اند