دانشگاه علوم پزشکی تهران تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ را منتشر کرده است.

بر اساس این تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به مدت ۱۷ هفته است.

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دوشنبه ۱۰ شهریور ماه آغاز می شود و تا پنجشنبه ۱۳ شهریور ادامه دارد. کلاسهای این دانشگاه از شنبه ۱۵ شهریورماه آغاز می شود. 

زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری از شنبه ۲۹ شهریور تا سه شنبه اول مهر و زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی از شنبه ۸ آذر تا سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ در نظرگرفته شده است. 

بر اساس این تقویم آموزشی زمان پایان کلاسها چهارشنبه ۱۰ دیماه ۹۹ درنظر گرفته شد. 

بر اساس این تقویم آموزشی امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در بازه زمانی شنبه ۱۳ دی تا چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ برگزار می شود.

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات از دوشنبه ۱۵ دی تا چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹ است.

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به مدت ۱۷ هفته است که ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان از شنبه ۲۷ دی ۹۹ آغاز می شود. مهلت ثبت نام و انتخاب واحد تا چهارشنبه اول بهمن ۹۹ ادامه دارد. 

کلاسهای نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران از شنبه چهارم بهمن ۹۹ آغاز می شود. 

زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری از شنبه ۱۸ بهمن تا سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹ و زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی از شنبه ۱۱ اردیبهشت تا دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ر نظر گرفته شده است.

بر اساس این تقویم آموزشی زمان پایان کلاسهای نیمسال دوم چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ درنظر گرفته شد. 

امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران از یک شنبه ۱۶ خرداد تا دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود. 

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات از سه شنبه ۱۸ خرداد تا چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ است.

بر اساس این تقویم آموزشی، دانشکده ها براساس شرایط می توانند یک هفته دیرتر امتحانات خرداد را به پایان برسانند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند