بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ از ۱۴ تیرماه به گمرکات کشور ابلاغ شد.

‌علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ را ابلاغ کرد. در این نامه آمده است:

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۱۷.۹۸.۱۳۵۶۵۷ مورخ .۹۸.۴.۱۲ موضوع رفع ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ خوراکی به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰.۹۲۳۳۴ مورخ   ۹۹.۴.۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰.۹۱۵۱۴ مورخ ۹۹.۴.۱۲ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار آن وزارتخانه مبنی بر اینکه «مجوزهای صادره قبلی توسط اتحادیه مرکزی مرغداران میهن جهت صدور تخم‌مرغ از تاریخ ۹۹.۴.۱۴ ملغی گردیده است»‌، عیناً جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر شامانی

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند