به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز امروز را در حالی به پایان بردند که قیمت ها نسبت به روز پیش بالا رفتند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 15 تیر 99

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۷۷۶ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۵ جولای ۲۰۲۰ - به ۱,۷۷۶ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۶ ۰ ۰ امروز
۱,۷۷۶ ۷ ۰.۴۲ روز قبل
۱,۷۶۹ -۱۶ -۰.۸۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۹۳۰,۲۰۰ (نهصد و سی هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۳۰,۲۰۰ ۲۲,۷۰۰ ۲.۴۴ امروز
۹۰۷,۵۰۰ ۱۸,۴۰۰ ۲.۰۲ روز قبل
۸۸۹,۱۰۰ ۲۸,۴۰۰ ۳.۱۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۲.۴۳ درصدی، از ۱,۲۱۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و ده هزار) تومان به ۱,۲۴۰,۲۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۴۰,۲۰۰ ۳۰,۲۰۰ ۲.۴۳ امروز
۱,۲۱۰,۰۰۰ ۲۴,۶۰۰ ۲.۰۳ روز قبل
۱,۱۸۵,۴۰۰ ۳۷,۹۰۰ ۳.۱۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۸۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۰۲۷,۰۰۰ (چهار میلیون و بیست و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۲۷,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۲.۴۳ امروز
۳,۹۲۹,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۱.۹۸ روز قبل
۳,۸۵۱,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰ ۳.۱۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۲۰,۸۹۱ (بیست هزار و هشتصد و نود و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۵ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۲.۸۴ درصدی به ۲۱,۵۰۲ (بیست و یک هزار و پانصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۱,۵۰۲ ۶۱۱ ۲.۸۴ امروز
۲۰,۸۹۱ ۱,۹۳۹ ۹.۲۸ روز قبل
۱۸,۹۵۲ ۳ ۰.۰۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

امروز قیمت دلار در بازار تهران، به ۲۲,۰۸۰ (بیست و دو هزار و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۷۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۲۳,۸۵۲ (بیست و سه هزار و هشتصد و پنجاه و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۸۵۲ ۵۵۰ ۲.۳ امروز
۲۳,۳۰۲ ۲,۲۰۰ ۹.۴۴ روز قبل
۲۱,۱۰۲ ۲ ۰ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۳.۱۸ درصدی، از ۲۶,۵۰۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شش ) تومان به ۲۷,۳۷۸ (بیست و هفت هزار و سیصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۳۷۸ ۸۷۲ ۳.۱۸ امروز
۲۶,۵۰۶ ۴۷۸ ۱.۸ روز قبل
۲۶,۰۲۸ ۱,۰۵۵ ۴.۰۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درام ارمنستان ۴۶ (چهل و شش ) تومان، درهم امارات ۶,۰۰۰ (شش هزار) تومان، لاری گرجستان ۷,۱۵۹ (هفت هزار و یکصد و پنجاه و نه ) تومان، لیر ترکیه ۳,۲۰۰ (سه هزار و دویست ) تومان، دلار کانادا ۱۶,۲۱۲ (شانزده هزار و دویست و دوازده ) تومان، دلار استرالیا ۱۵,۲۵۲ (پانزده هزار و دویست و پنجاه و دو ) تومان، فرانک سوئیس ۲۳,۴۰۴ (بیست و سه هزار و چهارصد و چهار ) تومان، روبل روسیه ۳۰۹ (سیصد و نه ) تومان، بات تایلند ۷۱۰ (هفتصد و ده ) تومان و رینگیت مالزی ۵,۱۴۱ (پنج هزار و یکصد و چهل و یک ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه در بازار تهران امروز

امروز قیمت سکه در بازار تهران، به ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۹۱ امروز
۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴.۸۷ روز قبل
۹,۷۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵.۶۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۰,۲۹۸,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و نود و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۲۹۸,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰ ۲.۶ امروز
۱۰,۰۳۰,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰ ۵.۶ روز قبل
۹,۴۶۸,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰ ۵.۹۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش ۲.۳۴ درصدی، از ۵,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون) تومان به ۵,۱۲۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید.

این مطلب برایم مفید است
265 نفر این پست را پسندیده اند