فرازهایی از سخنرانی وزیر خارجه کشورمان به شرح زیر است:

ما در فاجعه سردشت دو جلوه از انسانیت و وحشیگری را  همزمان می بینیم.انسانیت و قدرت ایثارگرانی که هیچگاه از دایره انسانیت خارج نشدند و هیچگاه مقابله به مثل نکردند و این افتخار را برای جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت کردند که ما در مقابله با ظلم و در مقابله با وحشیگری از اصول انسانی خود تخطی نمی کنیم.

سازمان ملل متحد چندین بار هم نگرانی جمهوری اسلامی ایران در استفاده از سلاح شیمیائی توسط عراق و هم ادعاهای عراقیها علیه کشورمان را بررسی و بازرسی کرد و در همه این رسیدگیها و بازرسیها به این نتیجه متقن رسید که آن طر فی که از سلاحهای شیمیائی استفاده کرده رژیم صدام بوده است.

اولین باری که شورای امنیت سازمان ملل استفاده عراق از سلاح شیمیائی را محکوم کرد در پایان جنگ ایران و عراق بود.

امروز آمریکا داروهائی که برای قربانیان شیمیائی نیاز هست و داروهائی که برای بقیه ایثارگران نیاز هست و داروهائی که برای بیماران مختلف نیاز هست را از طریق تحریمهای غیر انسانی مانع می شود.

دولت آمریکا نه در سلاح شیمیائی مبانی بشری را می شناخت و نه در تحریمها مبانی بشری را می شناسد و نه در تروریسم اقتصادی خودش مبانی بشری را رعایت می کند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند