ارزیابی تحصیلی دانشجویان در نیم سال جاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به صورت غیرحضوری و در مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی به دو شیوه حضوری و یا غیرحضوری صورت می گیرد. در واقع در مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی، ارزیابی پایانی بر مبنای نظر استاد درس مربوط بوده و شیوه ارزشیابی (ارزیابی مستمر در طول ترم، امتحان برخط، امتحان حضوری، …) به اعضای هیأت علمی تفویض شده است.

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده برخی از اساتید، شیوه آزمون غیر حضوری و برخی دیگر شیوه آزمون حضوری را انتخاب شده است. بنابراین با توجه به تمایل برخی از اعضای هیأت علمی به آزمون حضوری، دانشجویان ساکن تهران و قم در دانشکده محل تحصیل خود و سایر دانشجویان، طبق هماهنگی‌های به عمل آمده با دانشگاه پیام نور در یکی از مراکز منتخب پیام نور نزدیک محل سکونت خود آزمون خواهند داد.

فهرست حوزه‌های امتحانی در سامانه جامع آموزش (سامانه گلستان) برای دانشجویان دوره کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی و یا دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که دروس جبرانی در مقطع کارشناسی دارند، بارگذاری گردیده و قابل انتخاب است.

امتحانات حضوری دروس مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی طبق تقویم آموزشی و برنامه زمان بندی اعلام شده برای هر درس از تاریخ ۵ تیر برگزار خواهد شد.

ضروری است تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی با مراجعه به سامانه جامع آموزش (سامانه گلستان) فقط یکی از مراکز مندرج در لیست را به عنوان محل برگزاری امتحانات خود مشخص کنند.

همچنین در خصوص دروس تعیین شده برای امتحان حضوری، دانشجو باید در تاریخ و ساعت هر امتحان بر اساس تقویم آموزشی در محل حوزه امتحانی حضور داشته باشد. همچنین توضیحات مربوط به تعیین حوزه یا محل آزمون و سایر موارد ضروری در سامانه جامع آموزش (سامانه گلستان) ارائه شده است. امتحانات حضوری با رعایت دستورالعمل بهداشتی برگزاری امتحانات و بر اساس تصمیم استاد درس مربوطه به صورت تشریحی، تستی و یا ترکیبی از تستی و تشریحی خواهد بود.

دانشجویان دوره کارشناسی که دروس گروه معارف اسلامی را به عنوان دروس عمومی اخذ کرده اند با مراجعه به درس‌های دارای امتحان حضوری دانشکده معارف و اندیشه اسلامی از وضعیت امتحان پایانی خود اطلاع حاصل کنند.

امتحانات غیرحضوری کارشناسی ارشد، دکتری و آن بخش از دروس مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی که به صورت حضوری برگزار نمی‌شود، به صورت ارزیابی مستمر در طول ترم (تمرین، پروژه،امتحان، …) و آزمون الکترونیکی برخط انجام خواهد شد.

امتحانات برخط نهایی بر اساس تقویم آموزشی و برنامه زمانی امتحانات برگزار خواهد شد. چنانچه به هردلیلی آزمون مربوطه در تاریخ مقرر برگزار نشود، استاد درس مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه هماهنگی و اقدام لازم نسبت به انجام آزمون مربوطه را به عمل آورد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند