جدول مدرسه  تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه  ۵ خرداد ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌‌آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت 7.45 تا 8 تربیت بدنی دوره متوسطه 

ساعت 8.05 تا 8.25 درس علوم تجربی ‌ پایه 9 

ساعت 8.25 تا 8.45 درس ریاضی  پایه 8 

ساعت 8.45 تا  9.05 درس کاروفناوری  پایه 8

ساعت 9.05 تا 9.25  درس ریاضی پایه 9

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت 10.30 تا 11 درس  علوم تجربی و‌تفکر پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 درس  بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 درس  بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 درس بازی و ریاضی ‌  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 درس  بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 درس بازی و ریاضی پایه ششم

 متوسطه دوم : 

ساعت 14.30 تا 15  درس  زبان انگلیسی 3   پایه 12 تمام رشته ها            

ساعت 15 تا 15.30 درس زیست شناسی 2 پایه 11 علوم تجربی     

ساعت 15.30 تا 16 درس فیزیک 3  پایه 12 رشته   علوم تجربی           

 ساعت 16 تا 16.30 درس فارسی 3   پایه 12 تمام رشته ها         

ساعت 16.30 تا 17 درس فیزیک3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک     

 ساعت 17 تا 17.30 درس  فارسی 1 پایه 10  تمام رشته ها     

 شبکه 4 :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت 7 تا 7.25 درس برنامه ریزی ورزش برای تمام سطوح سلامت - پایه 12- رشته تربیت بدنی - شاخه فنی حرفه ای 

  

ساعت 7.25 تا 7.50  استاندارد نقشه کشی معماری - مبحث طراحی و ترسیم پلان،دکوراسیون و نورپردازی -پایه 11 و 12- رشته معماری داخلی  و ساختمان - شاخه کاردانش 

ساعت 7.50 تا 8.10  درس ریاضی2 -پایه 11- شاخص های مرکزی و نمودارهای جعبه ای -مشترک کلیه رشته های فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت 8.10 تا 8.40  درس عربی - تمرین و حل نمونه سوالات -پایه 10 مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

  

ساعت 8.40 تا 9.05 درس شهروند الکترونیکی -پایه 10- رشته کامپیوتر - شاخه کاردانش 

 ساعت 9.05 تا 9.30 درس برنامه نویسی تراش CNC -پایه 12- رشته ماشین ابزار - شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

 ساعت 9.30 تا 10 درس عربی زبان قرآن 3  -  پایه 12- رشته علوم و معارف اسلامی       

 ساعت 10 تا 10.30 درس فلسفه 2 -پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی           

ساعت 10.30 تا 11  درس دین و زندگی3  -  پایه 12- تمام رشته ها  

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند