بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه سال ۹۹، ۱۵ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد اضافه و از اردیبهشت ماه این میزان بر روی مستمری دریافت شده اعمال شد.

 

بر این اساس جزئیات پرداختی به خانواده های تحت پوشش امداد به شرح زیر است؛

بعد خانوار

مستمری اول(پیش از افزایش ۱۵ درصدی)

مستمری اول(پس از افزایش ۱۵ درصدی)

مستمری دوم(بدون تغییر)

یارانه دولت

سبد معیشتی(بنزین)

جمع کل پرداختی

یک نفره

۶۳۵۰۰

۷۳۰۰۰

۱۰۸۵۰۰

۴۵۵۰۰

۵۵۰۰۰

۲۸۲۰۰۰

دو نفره

۷۲۰۰۰

۸۳۰۰۰

۲۱۵۵۰۰

۹۱۰۰۰

۱۰۳۰۰۰

۴۹۲۵۰۰

سه نفره

۸۵۰۰۰

۹۸۰۰۰

۲۸۹۰۰۰

۱۳۶۵۰۰

۱۳۸۰۰۰

۶۶۱۵۰۰

چهار نفره

۹۸۵۰۰

۱۱۳۰۰۰

۳۸۴۵۰۰

۱۸۲۰۰۰

۱۷۲۰۰۰

۸۵۱۵۰۰

پنج نفره و بیشتر

۱۲۰۰۰۰

۱۳۸۰۰۰

۴۱۶۵۰۰ ۲۲۷۵۰۰ ۲۰۵۰۰۰ ۹۸۷۰۰۰

 

 

این مطلب برایم مفید است
30 نفر این پست را پسندیده اند